Teppich-Nr. 7186-125
Gyantse-Jabuye
92 x 86
EUR 850,00
Preise inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

Teppich-Nr. 7186-129
Gyantse-Masho
123 x 69
EUR 650,00
Preise inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

Teppich-Nr. 7186-131
Schigatse-Khaden / China
153 x 75
EUR 980,00
Preise inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

Teppich-Nr. 7186-141
Schigatse-Khaden
163 x 91
EUR 950,00
Preise inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

Teppich-Nr. 7186-144
Gyantse-Khaden / China
168 x 74
EUR 950,00
Preise inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

Teppich-Nr. 7186-145
Schigatse-Khaden / China
185 x 96
EUR 1.250,00
Preise inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

Teppich-Nr. 7186-148
Gyantse-Khaden
147 x 73
EUR 950,00
Preise inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten